Publikacje

Informacje turnus - I

 Półkolonia na Kłodzkiej

Informacje 

1. Zajęcia na półkolonii prowadzone są  w godzinach 7.30-16.30. Dzieci powinny być przyprowadzone nie później niż o godz. 8.30. Przypominamy również o punktualnym ich odbieraniu . Godziny zbiórki dla poszczególnych grup mogą być zmienione z uwagi na realizowany program - wychowawca powiadomi o tym . 
2. Dzieci objęte są opieką wychowawcy  od godz. 7.30. Przypominamy ,że przed godz. 7.30 dzieci pozostawione przez rodziców przed szkołą są bez opieki. 
3. Dzieci muszą mieć ze sobą:  buty zmienne/sportowe , drugie śniadanie, wodę do picia, odpowiednie ubranie adekwatne do pogody (nakrycie głowy w słoneczne dni, kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie).  Obuwie zmienne mogą zostawić na czas turnusu w sali. 
4. Z uwagi na planowane zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem farb, wody, pisaków) , eksperymenty, zajęcia na świeżym powietrzu,  strój dziecka może ulec zabrudzeniu. Prosimy, aby był w miarę swobodny. 
5. W trakcie wycieczek dzieci mogą mieść ze sobą pieniądze ( rozsądną ilość).  
6. Ze względu na charakter zajęć (warsztaty zewnętrzne) oraz  zależność od warunków pogodowych  szczegółowy plan dnia może ulec zmianie.
7. Dzieci nie korzystają z teflonów komórkowych w trackie pobytu na półkolonii. Kontakt z rodzicami/opiekunami odbywa się za pośrednictwem wychowawcy. 
8. Przypominamy, że zgodnie  z Regulaminem wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty, które przynoszą  ze sobą uczestnicy półkolonii. 
9. Faktury za opłatę półkolonii można uzyskać po uprzednim zgłoszeniu w formie maila na adres sekretariatu szkoły.  
10. PIELĘGNIARKA SZKOLNA  BĘDZIE CODZIENNIE W GODZINACH 9.00-14.00.  W dniu wycieczki ? w trakcie trwania całego wyjazdu. 
11. Kontakt telefoniczny z kierownikiem półkolonii pod numerem 535 620 673 ( w godzinach trwania zajęć) .
12. 

 

WAŻNE!

1. Jeżeli mają Państwo upoważnienia do odbioru dziecka/samodzielnego wyjścia - proszę dostarczyć do wychowawcy (czyli dać dziecku w celu przekazania dalej). Osobne na każdy turnus.
2. Przypominamy , że dzieci nie korzystają z telefonów komórkowych w trakcie zajęć, kontakt z dzieckiem jest poprzez wychowawcę  (Regulamin).
3. Prosimy o informowanie wychowawcy/kierownika półkolonii  o nieobecności dziecka na zajęciach (osobiście lub na adres mailowy), szczególnie gdy jest to dzień wycieczki. 
4. Wszelkie informacje ( np. rezygnacje z półkolonii) proszę przekazywać pisemnie na adres sekretariat@zsp21wroclaw.pl .

   TURNUS I     24-28.06.2024 r.

W poniedziałek wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły. 

Poniedziałek

24.06

Wtorek 

25.06

ŚRODA

26.06

CZWARTEK

27.06

PIĄTEK

28.06

Zbiórka do godz. 8.00

Zajęcia organizacyjne.

 

Warsztaty czekoladowe z domieszką kuchni molekularnej (KOZALAB) -(wszystkie grup)

 

Zajęcia sportowe -Piankowy paintball ( wszystkie grupy) 

 

Zbiórka do godz. 7.45

 

Wyjście do SALI ZABAW FIKOŁKI z warsztatami kulinarnymi (grupy  1-6)

 

Wyjście do Kręgielni Sky Bowling (grupy 7-12

 

Zajęcia - Kreatywne zabawy sportowe

(wszystkie grupy) 

 

 

 

Zbiórka do godz.8.00

 

Wyjście do Kręgielni  SkyBowling (grupy 1-6 

 

 

Wyjście do SALI ZABAW FIKOŁKI z warsztatami kulinarnymi (grupy 7-12);

 

Zajęcia  - Kreatywna i bezpieczna nauka boksu.

(wszystkie grupy) 

 

Zbiórka do 7.45 

 

Wycieczka do Srebrnej Góry połączona ze zwiedzaniem twierdzy.  

Powrót około 15.00.

(wszystkie grupy)

 

Zbiórka do 8.30

 

10.00-12.00

Seans filmowy - 

Cinema City Wroclavia

.W głowie się nie mieści? cz.2

(istnieje możliwość kupienia  przekąsek przed seansem) 

 

 

OBIAD  11.30-13.30

Obiad 11.30-13.30

OBIAD  11.30-13.30

OBIAD po powrocie z wycieczki

OBIAD  11.30-13.30

Zajęcia z wychowawcą.

Lenie seanse filmowe.

 

Zajęcia z wychowawcą.

Lenie seanse filmowe.

 

Zajęcia z wychowawcą .

Letnie seanse filmowe.

Zajęcia z wychowawcą .

Letnie seanse filmowe.

Słodkie zakończenie półkolonii - lody.

Obiad dla poszczególnych grup jest dostosowany do godziny  zajęć. 

Wszystkie formy aktywności trwają  między 8.00 a 15.00.