Publikacje

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024 Szkoła Podstawowa nr 32

Ferie, dni wolne od nauki, zebrania i konsultacje są podane również w terminarzu w librusie:

1. Rok szkolny rozpoczyna się 04.09.2023 r. a kończy 31.08.2024 r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 21.06.2024 r.

-       I półrocze: 4.09.2023 r. 1 31.01.2024 r. II półrocze: 1.02.2024 r.  - 21.06.2024 r.

-        Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2023 r.

-        Ferie zimowe: 15.01.2024 r. - 28.01.2024 r.

-        Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03 - 2.04.2024 r.

-        Egzamin ósmoklasisty - a) termin główny 1. język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00 2. matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) - godz. 9:00 3. język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) - godz. 9:00 b) termin dodatkowy 1. język polski - 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) - godz. 9:00 2. matematyka - 11 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9:00 3. język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 r. (środa) - godz. 9:00

-         Dni wolne od pracy: 1.11.2023 r. (środa) 1.01.24 r. 

( poniedziałek); 1.05.2024 r. ( środa); 3.05.2024 r. (piątek); 30.06.2024 r. (czwartek)

-         Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńcze wyłącznie na podstawie pisemnej deklaracji rodziców): 20.10.23

( poniedziałek);  2.05.2024 r. (czwartek); 14 - 16.05.2024 r. (egzamin ósmoklasisty); 31.05.2024 r. (piątek po Bożym Ciele).

-        Ferie letnie: 22.06.2024 r. - 31.08.2024 r.

-        Klasyfikacja I półrocze: - poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców o przewidywanych  ocenach - do 15.12.2023 r. - wystawienie ocen - 5.01.2024 r. (DO GODZINY 12:00) - rada klasyfikacyjna - 11.01.2024 r.

-        II półrocze: - poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców o przewidywanych ocenach - do 7.05.2024 r. - wystawienie ocen - 7.06.2024 r. (DO GODZINY 12:00) - rada klasyfikacyjna - 11.06.2024 r.

-        Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas I - VIII:

12 - 13.09.2023 r.; 14-15.11.23r.;  6 - 7.02.2024 r. ( wywiadówka);  

9-10.04.24r.r.;  12 - 13.06.2024 r. (wywiadówka ).

-        Konsultacje nauczycieli przedmiotów - wyznaczone terminy przez nauczycieli

-        Ważne szkolne uroczystości: 20.10.23r. - pasowanie na pierwszoklasistę;

23.11.23r. - urodziny szkoły; 25.05.24r.- piknik szkolny