Publikacje

Organizacja roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 32

Ferie, dni wolne od nauki,:

1.         Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2022 r. a kończy 31.08.2023 r.

          Z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 23.06.2023 r.

2.       I półrocze: 1.09.2022 r. - 31.01.2023 r.

   II półrocze: 1.02.2023 r.  - 23.06.2023 r.

3.       Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022 r.

4.       Ferie zimowe:  3.02.2023 r. - 26.02.2023 r.

5.       Wiosenna przerwa świąteczna:  6 - 11.04.2023 r.

6.       Egzamin ósmoklasisty a) termin główny 1. język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00 2. matematyka - 24 maja 2023 r.

          (środa) - godz. 9:00 3. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) - godz. 9:00 b) termin dodatkowy 1. język polski - 12 czerwca 2023 r.

          (poniedziałek) - godz. 9:00 2. matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) - godz. 9:00 3. język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r.

          (środa) - godz. 9:00

7.      Dni wolne od pracy: Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (zajęcia opiekuńcze wyłącznie na podstawie pisemnej deklaracji

         rodziców): 31.10.2022 r. (poniedziałek przed Świętem Zmarłych); 2.05.2023 r. (wtorek); 23 - 25.05.2023 r.

         (egzamin ósmoklasisty); 9.06.2023 r. (piątek po Bożym Ciele). 

8.      Ferie letnie: 24.06.2023 r. - 31.08.2023 r.

 

II. Klasyfikacja

I półrocze:


      -        poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców o przewidywanych ocenach - do 20.12.2022 r.

      -        wystawienie ocen - 20.01.2023 r. (DO GODZINY 13:00)

       -       rada klasyfikacyjna - 24.01.2023 r.

       -       rada podsumowująca I półrocze - 28.02.2023 r.


II półrocze:

-          poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców o przewidywanych ocenach. - do 16.05.2023 r.

-          wystawienie ocen - 16.06.2023 r. (DO GODZINY 13:00)

-          rada klasyfikacyjna - 20.06.2023 r.

-          rada podsumowująca II półrocze - 28.08.2023 r.

 

III. Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas I - VIII:

1.       Zebrania: 

             13 - 14.09.2022 r.;

                8 - 9.11.2022 r.,

              25 - 26.01.2023 r. (wywiadówka),

              28 - 29.03.2023 r.;

              21 - 22.06.2022 r. (wywiadówka ),

2.       Konsultacje:

                 20.12.2022 r.;

              16.05.2023 r.