Publikacje

Informacje

Informacja dotycząca zapisów do świetlicy szkolnej
w roku szkolnym 2022 / 2023


1. Rodzice, którzy ze względu na czas pracy potrzebują zapisać dziecko do świetlicy szkolnej proszeni są o zapoznanie się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ oraz pobranie i wypełnienie KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.


2. Zapisy do świetlicy ruszają 16 sierpnia i potrwają do 1 września. Kartę zapisu wypełnia się rokrocznie i dostarcza w wyznaczone miejsce przy portierni szkoły.

3. Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia zostanie wysłana do rodziców przez kierownika świetlicy szkolnej dziennikiem elektronicznym Librus nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od rozpoczęcia roku szkolnego lub zapisu dziecka w trakcie roku szkolnego.

4. W przypadku uczniów zapisanych w trakcie roku szkolnego wypełnioną kartę zapisu należy złożyć na portierni szkoły po uprzednim kontakcie z kierownikiem świetlicy - p. Agatą Woźniczką (przez dziennik elektroniczny Librus lub telefonicznie - wew. 106).

5. Dzieci, które po 1 września nie będą miały aktualnej karty zapisu, nie będą mogły przebywać w świetlicy szkolnej.


 ***

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne przemyślenie decyzji dotyczącej zapisania dziecka do świetlicy.


Z powodu zadeklarowanej liczby uczniów chętnych do korzystania ze świetlicy w naszej szkole (397 deklaracji bez nowych klas pierwszych) zajęcia będą organizowane również na przestrzeniach korytarzowych oraz całorocznie na boisku szkolnym i placu zabaw.


Przypominamy, że zgodnie z przepisami zajęcia świetlicowe są dedykowane dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy obojga rodziców (prawnych opiekunów).