Publikacje

Klucz do Przyszłości


Klucz do przyszłości -  w naszej szkole jest realizowany program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica.

Cel projektu:
Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów oraz doposażane sale przedmiotowe.