Publikacje

Kontakt

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 21

ul. Kłodzka 40
50 - 536 Wrocław
Sekretariat tel: 71 7986942
e-mail: sekretariat@zsp21wroclaw.pl

Inspektor Ochrony Danych
Marek Adamaszek
e -mail: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl 
+48 608294903 

adres skrzynki ePUAP: /ZSP21/SkrytkaESP