Publikacje

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przewodnicząca: Agata Kurcz
zastępca: Sandra Kocik
skarbnik: Katarzyna Gomoła
sekretarz: Dorota Szurek

Kontakt: 
e-mail: rr.prezydium.sp32wroclaw@gmail.com
strona: https://rrzsp21wroclaw.wordpress.com/62-2/