Kadra

Kadra

Wioletta Andruszków

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Dorota Bagińska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magda Balwicka - Kowalczyk

Logopeda

Arletta Baranowska

Nauczyciel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Justyna Białek

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Biczysko

Wychowawca świetlicy

Karolina Borowiecka

Logopeda

Kamila Borowska - Alrae

Nauczyciel języka angielskiego

Danuta Bromirska - Pawłowicz

Nauczyciel muzyki

Matylda Burszta - Rypel

Nauczyciel plastyki

Wanda Butler

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kamila Cesarz

Wychowawca świetlicy / Nauczyciel WF

Magdalena Cieślik

Nauczyciel języka angielskiego

Marta Czarnocka

Nauczyciel matematyki

Paweł Darski

Nauczyciel informatyki

Anna Dubik

Nauczyciel języka angielskiego

Malwina Dziadas

Nauczyciel wspomagający

Maria Dziedzic

Nauczyciel języka angielskiego

Dyś Edyta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Marzena Gadalska

Adriana Gawinowska

Nauczyciel języka polskiego

Sandra Gonera

Nauczyciel muzyki

Bożena Gościńska

Pedagog

Mikołaj Hartel

Nauczyciel religii

Sandra Jarnot

Nauczyciel wspomagający

Paweł Jasik

Nauczyciel religi

Ewa Kaczmarczyk

Wychowawca świetlicy

Ewa Kaczmarska

Wychowawca świetlicy

Anna Kaczyńska

Wychowawca świetlicy

Alicja Kozak

Biologia / Przyroda

Magdalena Krupa

Plastyka

Paweł Kwit

Nauczyciel WF

Celina Kłopeć

Wychowawca świetlicy

Natalia Lasek

Historia / Wychowawca świetlicy

Monika Lunitz

Nauczyciel historii, wos

Nikola Majkowska

Nauczyciel języka angielskiego

Marta Malak

Nauczyciel języka angielskiego

Elżbieta Mańka

Amelia Marciszak

Wychowawca świetlicy

Dobrosława Mazur

Bibliotekarz

Małgorzata Mazur

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Michaelis

Religia

Maja Mikołajczyk

Język angielski

Dariusz Minakowski

Nauczyciel informatyki

Dominika Mocydlarz

Wychowawca świetlicy

Maria Niedźwiecka - Hayajneh

Nauczyciel historii

Małgorzata Nowak Mozoła

Nauczyciel chemii Nauczyciel biologii

Agnieszka Pfeiffer

Matematyka

Aleksandra Pichlak - Szydłowska

Nauczyciel języka angielskiego

Hanna Prokopska

Nauczyciel etyki

Milena Rychel

Wychowawca świetlicy

Anna Sadowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Siwik

Urszula Ślipska

Katarzyna Sowa - Bakuła

Anna Stachowiak

Nauczyciel psycholog

Justyna Stasiak

Mariola Suchecka

Edukacja wczesnoszkolna

Natalia Szeliga

Nauczyciel języka niemieckiego

Iwona Szydełko

Nauczyciel wf

Magdalena Tomaszczyk

Pedagog

Justyna Trybuś

Kinga Urzędowska

Muzyka

Maria Wagner - Plus

Nauczyciel religi

Bożena Waluśkiewicz

Mariusz Wieczorek

Wychowawca świetlicy

Ewa Wilczarska

Wychowawca świetlicy

Monika Winiarska - Gut

Nauczyciel matematyki

Klaudia Zalewska

Nauczyciel języka polskiego

Dawid Zalewski

Nauczyciel WF

Małgorzata Zawadowska

Edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Łucka-Zając

Nauczyciel języka polskiego

Edyta Krajewska

Dyrektor

Zofia Regulska

Monika Lunitz

Wicedyrektor

Katarzyna Racek

Wicedyrektor

Beata Więcław - Jasik

Vice-dyrektor

Stefan Bekalarz

Nauczyciel religii

Katarzyna Biczysko

Wychowawca Świetlicy

Danuta Bromirska-Pawłowicz

Wychowawca świetlicy / Nauczyciel muzyki

Magdalena Cieślik

Nauczyciel Języka angielskiego

Marta Czarnocka

Nauczyciel matematyki, chemii

Anna Dubik

Nauczyciel języka angielskiego

Edyta Dyś

Nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Malwina Dziadas

Pedagog specjalny - nauczyciel wspomagający

Jadwiga Ekert

Wychowawca świetlicy

Adriana Gawinowska

Nauczyciel języka polskiego

Maciej Jakubaszek

Nauczyciel WF/nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Ewa Jastrzębska

Wychowawca świetlicy

Urszula Kalinowska

Edukacja wczesnoszkolna

Paweł Kałuża

Wychowawca Świetlicy/ Nauczyciel WF/Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Anna Kopciał

Anna Kołoch

Agnieszka Majewska-Patyra

Nauczyciel Wychowawca w Przedszkolu nr 32

Robert Marczuk

Nauczyciel Matematyki, Fizyki

Sylwia Moltzan

Wychowawca świetlicy

Maria Niemiec

Nauczyciel wychowania fizycznego / Gimnastyka Korekcyjna

Tomasz Niemier

Nauczyciel WF

Małgorzata Nowacka

Bibliotekarz

Krystyna Nycz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Aleksandra Pacura

Nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Tomasz Piotrowski

Nauczyciel WF

Hanna Popiel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Karolina Przyjemska

Gabriela Rutkowska

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Statkiewicz

Vice-dyrektor

Anna Stryjakiewicz

Nauczyciel edukacja wczesnoszkolna

Barbara Trela

Nauczyciel religii

Mariusz Wieczorek

Nauczyciel Wychowania Fizycznego

Jolanta Wojciechowska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Agata Woźniczka

Kierownik świetlicy/ Nauczyciel matematyki

Jolanta Wybieralska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Małgorzata Włodarczyk

Geografia/ Biologia/ Przyroda

Monika Zembrowska

Nauczyciel Matematyki

Magdalena Żmijska

Nauczyciel języka polskiego