Publikacje

Prosimy o zapoznanie się z procedurami:
- Procedura organizacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 32 im. 100 - lecia Niepodległości Polski od 1.09.2020 r. do odwołania
- Procedura bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 32 im. 100 - lecia Niepodległości Polski od 1.09.2020 r. do odwołania.
- Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. 100 - lecia Niepodległości Polski od 1.09.2020 r. do odwołania. 
PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA HYBRYDOWEGO ORAZ ZDALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 OD 20.10.2020R. DO ODWOŁANIA
- Regulamin korzystania z platformy teams
! Zarządzenie Nr 13 2020 w sprawie zawieszenia zajęć w gr. 1 w P32
Zarządzenie nr 152020/2021 ograniczenie funkcjonowania SP 32 od 9.11.2020
- PROCEDURA oRGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH W SP 32 OD 9 LISTOPADA DO 29 LISTOPADA
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych ? działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 
- Procedura bezpieczeństwa w P32 od 16.12.2020
- Procedura bezpieczeństwa w SP 32 w okresie powrotu klas I-III od 18.01.2021
- Procedura organizacji funkcjonowania klas I-III w SP 32
- Procedura bezpieczeństwa w SP 32 w okresie powrotu klas I-III od 25.01.2021
- Procedura organizacji funkcjonowania klas I-III w SP 32 od 25.01.2021


WSZYSTKIE PROCEDURY SĄ DOSTĘPNE W PLIKACH PONIŻEJ. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ.