Aktualności

Podręczniki z religii - rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice,

 

poniżej przedstawiamy wykaz podręczników do religii, które należy zakupić na rok szkolny 2024 / 2025 dla dzieci uczęszczających na zajęcia religii.

Religia jako przedmiot nieobowiązkowy nie posiada ministerialnej dotacji na podręczniki i ćwiczenia.

 

- Klasa 1 szkoła podstawowa - "Poznaję Boży świat", autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek, wydawnictwo Jedność - podręcznik,

 

- Klasa 2 szkoła podstawowa - "Odkrywam królestwo Boże", autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność - podręcznik,

 

- Klasa 3 szkoły podstawowej ?Poznaję Jezusa?, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń,

 

- Klasa 4- ?Odkrywam życie z Jezusem. Podręcznik do religii klasa 4 szkoła podstawowa.- autorzy: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak , wydawnictwo Jedność - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń,

 

- Klasa 5- "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy" - autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń,

 

- Klasa 6 - "Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno"- autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność - podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń,

 

- Klasa 7- ?Szczęśliwi, którzy czynią dobro?- autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak- wydawnictwo Jedność - podręcznik

 

- Klasa 8- "Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi" - autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. KondrakE.Parszewska - wydawnictwo Jedność - podręcznik