Aktualności

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Gramy Zmysłami ''

-
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Gramy Zmysłami''

W roku szkolnym 2023/2024 nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: Gramy Zmysłami.

Cel główny:
Innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Cele szczegółowe:
- poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów;
- wielozmysłowe postrzeganie świata przez dzieci;
- rozbudzanie kreatywności w realizacji zadań;
- stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych;
- tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
- współpraca nauczycieli i dziecina terenie całego kraju poprzez wspólną wymianę doświadczeń.