Aktualności

OGÓLNOPOLSKA AKCJA UŚWIADAMIAJĄCA # KOCHAM SłYSZEĆ

-
OGÓLNOPOLSKA AKCJA UŚWIADAMIAJĄCA 
# KOCHAMSłyszeć 

 
Na przełomie września i października w klasach pierwszych i w Przedszkolu w ramach profilaktyki logopedycznej przeprowadzona została ogólnopolska akcja KOCHAM SŁYSZEĆ, która miała na celu poznanie znaczenia i funkcjonowania zmysłu słuchu, uwrażliwienie na potrzeby dzieci z wadą słuchu oraz zapoznanie z protezami słuchowymi - aparatem i implantem ślimakowym.

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, dzięki któremu zachowujemy kontakt ze światem i uczestniczymy w życiu społecznym.....

Niedosłuch jako rodzaj niepełnosprawności występuje zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych i może mieć różne przyczyny. Rodzaje zaburzeń słuchu zależą od tego, która część narządu słuchu została uszkodzona i gdzie występują przeszkody w jego funkcjonowaniu. Wyróżniamy zaburzenia przewodzeniowe, odbiorcze, mieszane i centralne zaburzenia słuchu.

W ramach tej akcji zaprosiłyśmy Panie specjalistki z Poradni Audiologicznej KIND we Wrocławiu, które przeprowadziły badania słuchu wśród uczniów w klasach pierwszych i dzieci z Przedszkola.


Anna Kulczycka
Karolina Borowiecka
Logopedki Szkolne


Galeria