Koszt obiadu
kl. 1-8
PAŹDZIERNIK (1-31) – 103,50 zł
Wpłaty należy dokonywać na konto:
80 1020 5226 0000 6702 0581 4415
w terminie
20 – 27. 09. 2018r.
W tytule wpłaty proszę podać:
Imię i nazwisko dziecka, klasę i okres, za który jest wnoszona wplata.
PROSZĘ O TEMINOWE WPŁATY
Dziękuję