Aktualności

III Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

III Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

organizowany w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej
we Wrocławiu

Celem Przeglądu jest:

? umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie z trudnościami
w mówieniu, prezentacji swoich umiejętności, możliwości i talentów tj. kompetencja językowa, sprawność
leksykalna, ekspresja słowna i aktywność plastyczna,
? wspieranie twórczego myślenia dzieci poprzez motywowanie do samodzielnych wypowiedzi,
? wspieranie nauczycieli i logopedów w pracy z dziećmi nad rozwojem mowy i języka.

Przegląd obejmuje:
? napisanie przez nauczyciela / logopedę bajki logopedycznej zawierającej zabawy, ćwiczenia usprawniające
narządy artykulacyjne i/lub doskonalące wymowę trudnych głosek, rozwijające zasób leksykalny,
? oraz wykonanie przez dziecko/maksymalnie 6 dzieci/ ilustracji lub historyjki obrazkowej do bajki
Logopedycznej,

Ilość nadesłanych tekstów bajek i prac plastycznych z jednej placówki ? bez ograniczeń.

Organizatorzy Przeglądu:
placówki w Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu.

Zakres terytorialny i uczestnicy:
Przegląd jest skierowany do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, szczególnie objętych terapią logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy.

Praca i termin nadsyłania:
Praca plastyczna: jedna ilustracja lub historyjka obrazkowa o wymiarach A 3,
Dwie wydrukowane metryczki ,tj. z danymi autora i placówki (Times New Roman czcionka 12),
tekst bajki logopedycznej na kartce o wymiarach A 4 (Times New Roman czcionka 14),
zgody (nr 1 i nr 2).

Prace zapakowane prosimy przesłać na adres:
Przedszkole nr 107 ?Słoneczko? , ul. W. Stysia 71, 53-529 Wrocław
z dopiskiem: III Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej

Termin składania prac upływa z dniem 20.05.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje umieszczone zostały w Regulaminie.