Bezpłatne Zajęcia Szachowe

(sponsorem zajęć w szkole SP 32 jest Klub Szachowy Polonia Wrocław)

Terminy zajęć:

poniedziałek 

13.00-13.45 – biblioteka (grupa I)

14.00-14.45 – biblioteka (grupa II)

środa

14.00-14.45 – sala 212 (grupa III)

15.00-15.45 – sala 212 (grupa IV)

Zajęcia przeznaczone są dla  dzieci z grup 6 – latków oraz klas I

 

Procedura zgłoszeń:

– wysyłanie maila ze zgłoszeniem dziecka na adres sp32@polonia.wroclaw.pl zawierającego: Imię i nazwisko dziecka, numer świetlicy, telefon oraz mail do rodziców,

– po zakwalifikowaniu się drogą elektroniczną otrzymają Państwo deklarację uczestnictwa na zajęciach (treść deklaracji jest w trakcie uzgodnień więc prosimy o cierpliwość), której oryginał będzie trzeba dostarczyć do świetlicy oraz przesłać skan na maila sp32@polonia.wroclaw.pl (uwaga: gdy nie otrzymamy skanu deklaracji dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy),

– pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby uczęszczające w zeszłym roku szkolnym,

– decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla uczniów sp 32 klas drugich i trzecich oraz uczniów chętnych klas młodszych istnieje możliwość doprowadzenia na zajęcia szachowe organizowane 100 metrów od szkoły w Klubie Szachowym Polonia Wrocław (ul Kukuczki 26ab) Plan zajęć oraz opłaty dla tych grup znajdują się na stronie internetowej http://www.polonia.wroclaw.pl/rozklad-zajec/

pozdrawiam

Członek Zarządu

dyrektor ds organizacyjnych

514 456 611 
„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.”
WALT DISNEY

Klub Szachowy Polonia Wrocław sp. z  o.o., Al.Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, tel. 71/ 334 50 50, fax 71/ 334 50 51,

e-mail: artur.czyz@polonia.wroclaw.pl

NIP: 899-25-69-077; REGON: 020267880; KRS: 000025875 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy;
Kapitał zakładowy: 1000.000,00 PLN, wpłacony w całości
www.polonia.wroclaw.pl