EKSPERYMENTY GRUPA II
Eksperymenty dla dzieci w przedszkolu to zawsze świetny pomysł na wspólną zabawę. Powszechnie
wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym
sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty
o charakterze badawczym.

Justyna Pietrzak