Koszt obiadu – MAJ

85,50zł  – kl. 1-7

90,00zł –  kl. 0

Wpłaty na konto należy dokonywać

80 1020 5226 0000 6702 0581 4415

w terminie  23  –  30.04.2018 r.

W tytule wpłaty proszę podać: Imię i nazwisko dziecka, klasę i okres, za który jest wnoszona wpłata.

Dziękuję. Katarzyna Szanfirz