1 grudnia w klasie I d SP 32 odbyła się lekcja otwarta dla rodziców pt. ZWYCZAJE I TRADYCJE POLSKIE.

Celem zajęć było:

  • zachęcenie rodziców do współpracy i współdziałania

  • zapoznanie dzieci z polskimi obyczajami i tradycjami

  • przybliżenie rodzicom pracy szkoły

  • zapoznanie rodziców z metodą pracy nauczycieli EW: edukacji przez ruch D. Dziamskiej
  • stworzenie atmosfery radości i zadowolenia ze wspólnych zajęć i zabaw

  • promocja pracy szkoły w środowisku lokalnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim obecnym dziękuję za zaangażowanie oraz mile spędzony czas.

                                                                                                    Agnieszka Dziekan