Publikacje

Zebrania/Konsultacje

Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas I - VIII:

12 - 13.09.2023 r.;

14-15.11.23r.;

6 - 7.02.2024 r. ( wywiadówka);  

9-10.04.24r.r.;

12 - 13.06.2024 r. (wywiadówka)

Konsultacje nauczycieli przedmiotów - wyznaczone terminy przez nauczycieli