Publikacje

Dla rodzica

Godziny dostępności nauczycieli

Obiady

Statut

Wymagania edukacyjne

Dzwonki

Biblioteka

Pedagog/Psycholog

Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Pielęgniarka

Zebrania/Konsultacje

Logopeda

Rekrutacja

Rekrutacja do szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Rada rodziców

Informacje dotyczące funkcjonowania rady rodziców w Szkole nr 32 we Wrocławiu

Do pobrania

Zbiór dokumentów niezbędnych w załatwianiu spraw i formalności w naszej szkole

m-legitymacja