Publikacje

PÓŁKOLONIA 2022

OFERTA PÓŁKOLONII LETNIEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 IM. 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 

 

Miejsce: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 21; ul. Kłodzka 40, 50-536 Wrocław

Turnusy oraz liczba uczestników:

 

 • I turnus: 27.06 - 01.07. 2022 r. (11 grup - 165 uczestników)
 • II turnus: 04.07 - 08.07.2022 r. (11 grup - 165 uczestników)
 • III turnus: 11.07 - 15.07.2022 r. (8 grup - 120 uczestników)

 

Godziny zajęć: 7.30 - 16.30

 

1. Program półkolonii letnich jest realizowany na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21.

2. Uczestnikami mogą być dzieci z wrocławskich szkół podstawowych - program dedykowany jest dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

3. Uczestnicy przebywają w grupach (do 15 osób).

4. Program obejmuje m.in.:

 • warsztaty tematyczne m.in.: plastyczne, kreatywne, muzyczne, kulinarne, interdyscyplinarne - prowadzone przez animatorów oraz wychowów;
 • wycieczki do ciekawych miejsc/obiektów we Wrocławiu i okolicy ( w każdym turnusie odbędzie się wycieczka autokarowa);
 • gry i zabawy ruchowe, gry terenowe,
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne z wykorzystaniem indywidualnego sprzętu sportowego.

 

Program półkolonii dofinansowany jest przez Gminę Wrocław. Ponadto rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w półkolonii wnoszą opłatę w wysokości 250 zł ( w tym 60 zł obiad i podwieczorek).

 

Termin dokonania płatności za półkolonie upływa 17.06.2022r. - data księgowania na koncie bankowym wskazanym w karcie kwalifikacyjnej.


 

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ PODCZAS PÓŁKOLONII

7.30 - 8.30 

 • przychodzenie dzieci, odnotowywanie obecności, rozmowy i zabawy indywidualne zgodne z zainteresowaniami dzieci

  

8.30 - 9.00

 • zajęcia w grupach - zabawy integracyjne, gry edukacyjne, zajęcia plastyczne;
 • II śniadanie


9.00 - 12.00

 • zajęcia / warsztaty tematyczne na terenie szkoły lub poza nią

 

12.00 - 13.30 - przerwa obiadowa


13:30 - 15.30 

 • zajęcia / warsztaty tematyczne na terenie szkoły lub poza nią

  

15.30-16.30

 • "poobiednie kino letnie", zajęcia własne, rozchodzenie się do domów.

 

Zapisy na półkolonię odbywać się będą drogą elektroniczną od 06.06.2022 r. od godziny 8.00 za pośrednictwem strony internetowej szkoły www.zsp21wroclaw.pl zakładka PÓŁKOLONIA 2022.

Po wpisaniu danych dziecka należy pobrać (wydrukować), wypełnić i niezwłocznie dostarczyć do placówki Kartę kwalifikacyjną uczestnika.

Kartę należy złożyć do urny przy głównym wejściu do budynku szkoły (wiatrołap).


LINK DO SYSTEMU ZGŁOSZEŃ


Zapraszamy