Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli

Szanowni Państwo!

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21 przypomina wszystkim Rodzicom, że rekrutacja do klas pierwszych we wrocławskich szkołach podstawowych rozpoczyna się 16 lutego 2022 r. i jest przeprowadzana w pełni elektronicznie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21, Szkoły Podstawowej nr 32, Przedszkola nr 32 oraz na drzwiach wejściowych do placówki.

Dyrektor ZSP nr 21 jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji do klasy I zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zapisania dziecka do klasy pierwszej w jednej z wymienionych poniżej placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 przy ul. Wieczystej 105

- Szkoła Podstawowa nr 77 przy ul. Świętego Jerzego 4

- Szkoła Podstawowa nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3.

W każdej z tych szkół otrzymujecie Państwo gwarancję nauki w systemie jednozmianowym. Dzieci, które będą zamieszkiwały w obwodzie nowej szkoły przy ul. Asfaltowej, po uruchomieniu placówki będą mogły być do niej przeniesione w kl. II.

Jednocześnie dyrektor ZSP nr 21 podkreśla, że rok szkolny 2022/2023 w  Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kłodzkiej będzie wiązał się z ogromnymi wyzwaniami dotyczącymi bardzo dużej liczby dzieci już uczęszczających do szkoły oraz tych, które mogą rozpocząć edukację w klasach pierwszych w wyniku rekrutacji (ok. 9 klas):

- praca w pełnym systemie dwuzmianowym - możliwe wydłużenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych do godz. 17:30,

- realizacja lekcji wychowania fizycznego poza terenem placówki,

- ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z opieki świetlicowej,

- organizacja opieki świetlicowej poza terenem placówki,

- brak możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych,

- wydłużenie godzin wydawania posiłków.

 

Liczę na współpracę oraz rozważne podejmowanie decyzji dotyczących rekrutacji dzieci do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

 

 

Z poważaniem

Edyta Krajewska - dyrektor ZSP nr 21


Pliki do pobrania

Rekrutacja do przedszkoli