Aktualności

Rekrutacja do klas pierwszych. Nowy komunikat.

Szanowni Państwo!

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21 przypomina wszystkim Rodzicom, że rekrutacja do klas pierwszych we wrocławskich szkołach podstawowych rozpoczyna się 16 lutego 2022 r. i jest przeprowadzana w pełni elektronicznie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie www Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego nr 21, Szkoły Podstawowej nr 32, Przedszkola nr 32 oraz na drzwiach wejściowych do placówki.

Dyrektor ZSP nr 21 zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości zapisania dziecka do klasy pierwszej w jednej z wymienionych poniżej placówek:

- Szkoła Podstawowa nr 17 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 17 przy ul. Wieczystej 105

- Szkoła Podstawowa nr 77 przy ul. Świętego Jerzego 4

- Szkoła Podstawowa nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3.


Jeżeli rodzice przyszłych pierwszoklasistów chcieliby skorzystać z oferty jednej ze wskazanych powyżej szkół, dyrektor ZSP nr 21 rekomenduje NIE ZGŁASZAĆ DZIECKA W PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI (LUTY 2022 r.) DO SZKOŁY OBWODOWEJ (SP 32 PRZY UL. KŁODZKIEJ 40) I WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA WOLNE MIEJSCA (MARZEC 2022 r.) W rekrutacji uzupełniającej można wskazać dwie wybrane placówki oraz trzecią, która zawsze jest szkołą obwodową. SZKOŁA OBWODOWA MA OBOWIĄZEK PRZYJĘCIA UCZNIA ZE SWOJEGO REJONU, więc nie istnieje ryzyko, że dziecko nie zostanie przyjęte do klasy pierwszej w jednej z wybranych placówek. 

We wskazanych szkołach (SP nr 17, SP nr 77 i SP nr 99) zostaną stworzone klasy dedykowane dla uczniów, których docelowym obwodem szkolnym będzie szkoła podstawowa przy ul. Asfaltowej. Taka sytuacja pozwoli w roku szkolnym 2023/2024 na przeniesienie całej klasy (klasa dedykowana) do szkoły przy ul. Asfaltowej. W każdej z tych szkół otrzymujecie Państwo również gwarancję nauki w systemie jednozmianowym. 

Jednocześnie dyrektor ZSP nr 21 podkreśla, że rok szkolny 2022/2023 w  Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kłodzkiej 40 będzie wiązał się z ogromnymi wyzwaniami dotyczącymi bardzo dużej liczby dzieci już uczęszczających do szkoły oraz tych, które mogą rozpocząć edukację w klasach pierwszych w wyniku rekrutacji (ok. 9 klas):

- praca w pełnym systemie dwuzmianowym - możliwe wydłużenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych do godz. 17:30,

- realizacja lekcji wychowania fizycznego poza terenem placówki,

- ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z opieki świetlicowej oraz jej organizacja poza terenem placówki,

- brak możliwości organizacji zajęć pozalekcyjnych,

- wydłużenie godzin wydawania posiłków.


Liczę na współpracę oraz rozważne podejmowanie decyzji dotyczących rekrutacji dzieci do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023.


Z poważaniem

Edyta Krajewska - dyrektor ZSP nr 21