ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu – rozstrzygnięcie postępowania

ZSP 21 – Przetarg _wyniki

 

Wybór dostawców artykułów spożywczych, na rzecz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 we
Wrocławiu – Informacja w trybie art 86, ust 5 ustawy PZP
informacja art86 ust5

 


WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ
ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 21 WE WROCŁAWIU – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybór dostawców spożywczych na rzecz ZSP nr 21

SIWZ-ZSP21-2017

 

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 21 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o postępowaniu

ogl

 

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 21 WE WROCŁAWIU – edytowalna forma załączników

edytowalne

 

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA2

 

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 21 WE WROCŁAWIU – zmiana terminu otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA2-1

plan zp_2018