Publikacje

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE SĄ NALICZANE PO ZAKOŃCZENIU DANEGO MIESIĄCA.

INFORMACJE O OPŁATACH BĘDĄ DOSTĘPNE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA STONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA DRZWIACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP (NIE UMIESZCZAMY DANYCH DZIECKA - ZAMIAST TEGO KAŻDE DZIECKO MA PRZYPISANY NUMER Z DZIENNIKA).

NR KONTA DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE: 85 1020 5226 0000 6502 0581 4423 - wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca (płatność za wrzesień do 15 października). 

Zgłaszanie nieobecności tylko poprzez SMS 791 430 455 (imię i nazwisko dziecka, nr grupy, data nieobecności)

Pliki do pobrania

opłaty za grudzień 2020