EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM:

KLASY PIERWSZE:

KLASY DRUGIE:

KLASY TRZECIE


WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS: I – III

WYMAGANIA EDUKACYJNE dla klas I – III


OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH: I – III

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW KLAS I-III


PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASACH 0 – III

Plan pracy wychowawczej klas 0-3_2017-2018