Dokumenty SP 32

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PARKINGU PRZEZ RODZICÓW

Inf. dot. możliwosci korzystania z parkingu przez rodziców

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI ORAZ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM Z ODDZIAŁAU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI ORAZ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SP 32:

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SP 32

 

STATUT SP 32:

Statut Szkoły Podstawowej nr 32