Dokumenty P 32

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PARKINGU PRZEZ RODZICÓW

Inf. dot. możliwosci korzystania z parkingu przez rodziców

 

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI ORAZ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM Z ODDZIAŁAU PRZEDSZKOLNEGO I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 PRZED ZAJĘCIAMI LEKCYJNYMI ORAZ PO ZAKOŃCZONYCH ZAJĘCIACH

 
ZESTAW PROGRAMÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

program

 

STATUT:

Statut 23.04.18