Aktualności

Zwolnienie z opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci z rodzin wielodzietnych

Drodzy Rodzice, 
informujemy, że po złożeniu wniosku istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt w przedszkolu rodziców (opiekunów) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Świadczenia za pobyt -pierwsze 5 godzin dziennie są bezpłatne. Opłata za pobyt to 1 zł za każdą kolejną godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat.

Wniosek zamieszczamy na stronie internetowej przedszkola. 
Wniosek proszę złożyć w sekretariacie ZSP nr 21 przed dokonaniem  opłaty za pobyt we wrześniu 2020 r. (czyli najpóźniej do 15.10.2020 r. )

Ewa Paszkowska (wicedyrektor Przedszkola nr 32)