Aktualności

Zebrania z rodzicami 8-9 września 2020

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21 informuje, że zebrania z wychowawcami klas odbędą się wg poniższego harmonogramu oraz we wskazanej formule.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwa nauczycieli oraz Państwa zebrania stacjonarne odbędą się wyłącznie w klasach pierwszych, w klasie 2F ze względu na zmianę wychowawcy od dnia 1.09.2020r. oraz w klasie 3B ze względu na dużą liczbę przyjętych nowych uczniów. Pozostałe zebrania zostaną zorganizowane on  -line na platformie TEAMS. Link do spotkania w danej klasie oraz instrukcja zostanie przekazana przez wychowawcę z wykorzystaniem dziennika LIBRUS - dostęp będzie również możliwy bez logowania się na platformę TEAMS.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

 

ZEBRANIA STACJONARNE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 32

08.09.2020 r. 17:00

kl. 1A (różowa świetlica)

kl. 2F (niebieska świetlica)

kl. 1B (s. 114)

kl. 1C (s. 113) 

kl. 3B (s. 133)

08.09.2020 r. 18:15

kl. 1 D (różowa świetlica) 

kl. 1E (niebieska świetlica) 

kl. 1 F (s. 115) 

kl. 1G (s. 135)Uczestnicy: zebrania przeznaczone są wyłącznie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgodnie z zasadą 1 dziecko = 1 obecny rodzic/ opiekun prawny. Nie zapewniamy opieki dla dzieci podczas zebrań.

Planowany czas zebrań: maks. do 60 min.


W spotkaniu nie mogą brać udziału: 

  • dzieci, 

  • osoby, które nie są rodzicami lub opiekunami prawnymi,

  • osoby, które są chore lub mają objawy choroby górnych dróg oddechowych,

  • osoby, które mieszkają/ przebywają z osobą na kwarantannie lub w izolacji.

Ze względów  bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy spotkania są zobowiązani stosować osłonę ust i nosa oraz dokonać dezynfekcji dłoni przed wejściem do sali. Osoby, które nie zastosują się do powyższych zasad, nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu. Dyrektor ZSP nr 21 przypomina również o zachowaniu dystansu społecznego podczas wchodzenia na spotkanie - min. 1,5 m. 


ZEBRANIA ON - LINE NA PLATFORMIE TEAMS

08.09.2020 r. 17:00

Klasy drugie z wyłączeniem 2F

08.09.2020 r. 18:00

Klasy trzecie z wyłączeniem 3B 


09.09.2020 r. 17:00

Kl. 4 - 5 

09.09.2020 r. 18:00

Kl. 6 - 7


Planowany czas zebrań: maks. do 60 min.