Aktualności

Zebrania z Rodzicami

Szanowni Państwo!


Dyrektor Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników Przedszkola nr 32 oraz rodziców/ opiekunów prawnych spotkania z wychowawcami oddziałów przedszkolnych odbywać się będą w budynku Przedszkola nr 32 w dniach 10 ? 16.09.2020 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:


10.09.2020 r. (czwartek)

17:00 - 17:45 grupa 5

17:45 - 18:15 przerwa na dezynfekcję

18:15 - 19:00 grupa 2


11.09.2020 r. (piątek)

17:00 - 17:45 grupa 3


14.09.2020 r. (poniedziałek)

17:00 - 17:45 grupa 4

17:45 - 18:15 przerwa na dezynfekcję

18:15 - 19:00 grupa 1


15.08.2020 r. (wtorek)

17:00 - 17:45 grupa 6

17:45 - 18:15 przerwa na dezynfekcję

18:15 - 19:00 grupa 7


16.09.2020 r. (środa)

17:00 - 17:45 grupa 8

17:45 - 18:15 przerwa na dezynfekcję

18:15 - 19:00 grupa 9Zebrania proszę potraktować jako obowiązkowe.


Miejsce spotkania: budynek P 32 parter - sala sportowa; wejście główne do przedszkola


Uczestnicy: spotkania przeznaczone są wyłącznie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci zgodnie z zasadą 1 dziecko = 1 obecny rodzic/ opiekun prawny. 

W spotkaniu nie mogą brać udziału: 

  • dzieci, 

  • osoby, które nie są rodzicami lub opiekunami prawnymi,

  • osoby, które są chore lub mają objawy choroby górnych dróg oddechowych,

  • osoby, które mieszkają/ przebywają z osobą na kwarantannie lub w izolacji.

Ze względów  bezpieczeństwa wszyscy uczestnicy spotkania są zobowiązani stosować osłonę ust i nosa oraz dokonać dezynfekcji dłoni przed wejściem na salę sportową. Osoby, które nie zastosują się do powyższych zasad, nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu. Dyrektor ZSP nr 21 przypomina również o zachowaniu dystansu społecznego podczas wchodzenia na spotkanie - min. 1,5 m.