Aktualności

Wejście i wyjście ze szkoły- obowiązujące od 2 września

Wejście do szkoły- obowiązujące od 2 września 2020


A (główne wejście szkoły)- Klasy 2 i 3 oraz dzieci idące do świetlicy

B (główne wejście szkoły)- Klasy 4,5,6,7 

C ( hala sportowa)- nauczyciele, klasa "0" oraz klasy , które rozpoczynają zajęcia w-f-em 

D ( patio szkoły)-  Klasy 1-wszeWyjście ze szkoły- obowiązujące od 2 września


A (główne wejście szkoły)- uczniowie przebywający w świetlicy, klasy: 2efg, 3 abcd

B (główne wejście szkoły)- klasy: 4,5,6,7, 3efg

C ( hala sportowa)- klasy: 2abcd, klasa "0

D ( patio szkoły) - klasy 1-wsze