Aktualności

Spotkanie z przedstawicielem Aktywnych Szkół MultiSport

-
W poniedziałek 19 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 odbyły się Warsztaty Konsultacyjne w ramach programu Aktywne Szkoły MultiSport (ASM) (https://aktywneszkoly.pl). Warsztaty są elementem Rozgrzewki, czyli drugiego etapu Turnieju ASM, a ich celem jest wypracowanie Planu Treningowego dla szkoły.

Plan Treningowy to zestaw skutecznych w realizacji działań zwiększających poziom codziennej aktywności fizycznej uczniów.

Chcemy, by uczniowie mieli energię do działania i chęć do nauki, byli samodzielni i nie bali się stawiać czoła codziennym wyzwaniom, również poza szkołą. Powiedzenie "ruch to zdrowie", należy rozumieć już nie tylko w kontekście poziomu odporności dziecka, ale też w trosce o jego prawidłowy rozwój, zdolności poznawcze i optymalną pracę młodych mózgów.

Cieszy nas wysoka frekwencja podczas warsztatów konsultacyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele Programu Aktywne Szkoły Multisport, Pani Dyrektor Edyta Krajewska, przedstawiciele kadry pedagogicznej, rady rodziców, Rady Osiedla a także uczniowie, którzy wspierając organizację warsztatów promowali słuszną ideę Wolontariatu a zarazem byli ważnym głosem w naszej dyskusji.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich obecnych powstał wszechstronny Plan Treningowy, odnoszący się zarówno do funkcjonowania samej szkoły, jak i jej najbliższego otoczenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy zmieniać świat dzieci na lepszy. 

Za przybycie dziękują szkolni koordynatorzy Pan Maciej Jakubaszek oraz Tomasz Niemier.


Galeria