Aktualności

Rozpoczynamy półkolonie - ważne informacje!

-

Półkolonia letnia 2020

Informacja dla rodziców

 

1.       Zajęcia na półkolonii prowadzone są  w godzinach 7.30-16.30. Poniżej zamieszczony jest dzienny rozkład godzin.  Prosimy, aby dzieci przychodziły do szkoły nie później niż do godziny 8.30.

2.       Zgodnie z podpisanym przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczeniem dziecko wchodzi do budynku z rodzicem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły ( tzw. wiatrołap) z zachowaniem zasady - jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.   Przy odbieraniu dziecka rodzice  pozostają również w części wspólnej.

3.       Dzieci muszą mieć ze sobą:  buty zmienne , drugie śniadanie, wodę do picia, odpowiednie ubranie adekwatne do pogody (nakrycie głowy w słoneczne dni, kurtka przeciwdeszczowa).  

4.       Z uwagi na planowane zajęcia plastyczne (z wykorzystaniem farb, wody, pisaków) , eksperymenty, zajęcia na świeżym powietrzu,  strój dziecka może ulec zabrudzeniu. Prosimy, aby był w miarę swobodny.

5.       Dziecko powinno mieć ze sobą codziennie własne, podstawowe  przybory szkolne: piórnik z przyborami do pisania, malowania ( kredki, flamastry),nożyczki, pędzle.  Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami.

6.       Prośby dotyczące umieszczenia w grupie, zgłoszone  w uwagach do formularza,  zostały w miarę możliwości uwzględnione.

7.       Sprawy  organizacyjne  proszę kierować w pierwszej kolejności do  wychowawcy grupy , ew.  kierownika półkolonii - Beata  Więcław - Jasik, tel. 535 766 461 ( w godzinach trwania zajęć ).

8.       W załączeniu przesyłamy ponownie Oświadczenie - upoważnienie do odbioru dziecka przez inna osobę niż rodzic. Jeśli będzie potrzebne - proszę dostarczyć wypełnione ( przekazać przez dziecko lub zostawić na portierni) .

9.       Kontakt z wychowawcą odbywa się poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa we wniosku rekrutacyjnym.

10.   PIELĘGNIARKA SZKOLNA  BĘDZIE CODZIENNIE W GODZINACH 9.00-14.00.

 

WAŻNE!

Jeżeli mają Państwo dokumenty (wydrukowane, wypełnione), które zostały załączone przy rekrutacji dziecka na półkolonię - proszę dostarczyć do wychowawcy (czyli dać dziecku w celu przekazania dalej). Te, które przesłane były wraz z wnioskiem bywały mało czytelne, dlatego prosimy o  oryginały.

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DOTYCZĄCE UCZESTNIKA PÓŁKOLONII ( dot. m.in. mierzenia temperatury powinno być dołączone do dokumentacji dziecka ) musi być podpisane własnoręcznie.

 

RAMOWY PLAN DNIA

07:30 - 08:30      zbiórka dzieci w sali / zabawy swobodne;

08:30 - 09:30     zajęcia integracyjne oraz sprawy organizacyjne

(przedstawienie planu na ten dzień, pogadanka tematyczna)

09:30 - 10:00     II śniadanie

10:30 - 12:30     przedpołudniowy blok zajęć warsztatowych, zajęcia ruchowe;

12:30 - 13:45     obiad  (grupa: 1,2,3,4 godz.12.30; grupa 5,6,7,8 godz. 13.15)

13:45 - 15:00     popołudniowy blok zajęć warsztatowych, zajęcia ruchowe;

15:00 - 16:30      zajęcia dowolne, swobodne zabawy, kino wakacyjne;