Aktualności

Regulamin korzystania z parkingu szkolnego

-

Szanowni Państwo!

Dyrektor ZSP nr 21 przypomina, że na parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 21 od dnia 22.02.2019r. obowiązuje REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO ? PRZEDSZKOLNYM NR 21 WE WROCŁAWIU. Treść regulaminu została zamieszczona na stronie www Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 21 (aktualności - regulamin korzystania z parkingu szkolnego), co oznacza, że jest dostępna do wglądu dla rodziców/ opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 32 oraz została przesłana do wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych uczniów SP 32 przez dziennik LIBRUS. Regulamin jest także dostępny na terenie parkingu.

Dyrektor ZSP nr 21 przypomina rodzicom/ opiekunom prawnym o zapoznaniu się z regulaminem oraz o przestrzeganiu zapisów niniejszego regulaminu - zgodnie z punktem 13. wspomnianego regulaminu dyrektor ZSP 21 upoważnia pracowników ZSP 21 do zwracania uwagi w jej imieniu i podejmowania niezbędnych interwencji wobec osób naruszających obowiązujące przepisy korzystania z parkingu".

Jednocześnie dyrektor informuje, że w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i uczniom uczęszczającym do ZSP nr 21 oraz osobom dorosłym (w tym pracownikom zatrudnionym w placówce) oraz przestrzegania przepisów o ruchu drogowym m.in. w najbliższej okolicy oraz na terenie placówki ściśle współpracuje z przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej.

Z poważaniem

Edyta Krajewska - dyrektor ZSP 21


Drodzy Państwo, poniżej umieszczamy regulamin korzystania z parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu. Chcieliśmy przypomnieć o obowiązku zapoznania się i przestrzegania regulaminu. 
Serdecznie dziękujemy.