Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW - ŚWIETLICA

Informacja dot. zapisu do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

 

1.Rodzice, którzy ze względu na czas pracy  chcą zapisać dziecko do świetlicy szkolnej proszeni są o:

     -  zapoznanie się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 ;

    -   pobranie oraz wypełnienie KARTY ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021.  

Oba dokumenty znajdują  się na stronie  www.zsp21wroclaw.pl  zakładka Świetlica.

Wypełnioną Kartę należy złożyć  w urnie umieszczonej w przedsionku szkoły ( tzw. wiatrołapie ) w terminie 25.08 ? 31.08.2020 r. (termin nie dotyczy uczniów kl. I ).  

 

2. Rodzice uczniów z klas pierwszych, którzy chcą zapisać swoje dziecko do świetlicy szkolnej powinni złożyć wypełnioną Kartę zapisu u wychowawcy klasy na zebraniu.

 

3. Dzieci, które nie będą miały aktualnej Karty zapisu na nowy rok szkolny nie będą mogły przebywać

w świetlicy. 

 

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne  przemyślenie decyzji dotyczącej  zapisania dziecka do świetlicy. 

Z powodu obostrzeń  sanitarnych jakie mamy obowiązek stosować w związku z COVID - 19 oraz ogromniej liczby uczniów w naszej szkole ( dwuzmianowość ), a co za tym idzie dużego obłożenia sal lekcyjnych, zajęcia świetlicowe będą organizowane  również na  przestrzeniach korytarzowych oraz całorocznie  na  boisku szkolnym i placu zabaw.

Proszę wziąć pod uwagę zarówno warunki lokalowe jakimi dysponujemy, jak również liczbę uczniów i  faktyczną potrzebę przebywania dziecka w szkole po zajęciach. Przypominamy, że zgodnie z przepisami zajęcia świetlicowe są dedykowane dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów).