Aktualności

Harmonogram warsztatów 2-3 września

Grafik warsztatów w dniu 2-3 września 2020

8.00- 11.30


1a - s. 113 ( p. Andruszków)

1b s-. 114 (p. Karwala)

1f- s. 115 (p.  Suchecka)

1g- s. 135 (p. Statkiewicz) 

2a - s. 130 ( p. Stasiak)

2b - s. 128 (p. Majewska- Patyra)

2c- s. 127 (p. Ślipska)

2d- s. 131 (p. Zawadowska)

2e- s. 132 (p. Regulska, p. Urzędowska)

2f- s. 133 (p. Jabłońska, p. Trela)

2g- s. 134 (p. Lose)


11.40 - 15.10


1c- s. 113 (p. Kalinowska)

1d-  s. 114 (p. Stryjakiewicz, p. Kumosz )

1e- s. 115 (p. Nycz)

3a- s. 127 ( Sowa- Bakuła)

3b- s. 133 (p. Ulanowska)

3c - s. 134 (p. Jastrzębska)

3d- s.  132 (p. Dyś)

3e - s. 128 ( Pacura)

3f- s.131 (p. Ceborska)

3g- s.130 (p. Podsiadlik)
8.00- 12.30


4a- s. 225

4b -s. 204

4c-s.211

4d- s. 212

4e-s.233

5a- s. 232

6a - s.  213

6b - s. 229

6c - s.  230

6d - s. 216

7a-s. 228

7b-s.231

7c-s.224  (

7d-s.227

Wejście do szkoły- obowiązujące od 2 września 2020


A (główne wejście szkoły)- Klasy 2 i 3 oraz dzieci idące do świetlicy

B (główne wejście szkoły)- Klasy 4,5,6,7 

C ( hala sportowa)- nauczyciele, klasa "0" oraz klasy , które rozpoczynają zajęcia w-f-em 

D ( patio szkoły)-  Klasy 1-wszeWyjście ze szkoły- obowiązujące od 2 września


A (główne wejście szkoły)- uczniowie przebywający w świetlicy, klasy: 2efg, 3 abcd

B (główne wejście szkoły)- klasy: 4,5,6,7, 3efg

C ( hala sportowa)- klasy: 2abcd, klasa "0"

D ( patio szkoły) - klasy 1-wsze


Uwaga!

W budynku szkolnym obowiązują stałe ciągi komunikacyjne dla uczniów


Klasy 7-me przy wejściu korzystają z  ewakuacyjnej klatki czerwonej przy zejściu z głównej klatki schodowej,

Klasy 4,5,6- wchodzą i schodzą  główną klatką schodową

Klasy  2,3 - wchodzą niebieską ewakuacyjną klatką schodową  i schodzą główną klatką schodową  

Klasy 1-wchodzą i schodzą główną klatką schodową  

Świetlica- zawsze wychodzi wyjściem A