Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21 informuje, że w związku z kontynuacją akcji strajkowej ma ograniczone możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Przedszkolu nr 32 oraz w Szkole Podstawowej nr 32 w dniu 23.04.2019r. może objąć opieką 100 dzieci (zwiększenie liczby o 25 dzieci). Dzieciom zapewniamy wyżywienie.

O ewentualnych zmianach będę Państwa na bieżąco informować.

Edyta Krajewska

Dyrektor

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21