Szanowni Państwo!

Chciałabym poinformować, że do tej chwili 70% nauczycielek zatrudnionych w Przedszkolu nr 32 potwierdziło usprawiedliwioną nieobecność w pracy we wtorek 18.12.2018r. Wciąż oczekuję na informacje zwrotne od pozostałych nauczycieli. Zgodnie z ustaleniami z przewodniczącą Rady Rodziców Przedszkola nr 32 dzisiaj późnym popołudniem przekażę Państwu kolejną wiadomość.
W związku z powyższym zdecydowałam, że we wtorek 18.12.2018r. zajęcia edukacyjne w grupach przedszkolnych nie będą się odbywać (dot. wszystkich grup 1 – 12). Do sprawowania opieki nad dziećmi skieruję ponownie nauczycieli ze szkoły (zmiana nauczycieli co 45 min. zgodnie z planem lekcji szkoły).
Jednocześnie chciałabym poinformować Państwa, że w dniach 18–20.12.2018r. w Szkole Podstawowej nr 32 przeprowadzany jest próbny egzamin w klasach ósmych. Dla młodych ludzi, którzy w bieżącym roku kończą szkołę podstawową to niezwykle ważne wydarzenie. Jako dyrektor jestem zobowiązana do zapewnienia wszystkim uczniom odpowiednich warunków podczas tej próby m.in. wyznaczenie nauczycieli sprawujących nadzór nad przeprowadzanym egzaminem, co ma wpływ na liczbę pracowników pedagogicznych pozostających do dyspozycji w ramach zastępstw np. w przedszkolu.

O ewentualnej nieobecności dziecka w przedszkolu w dniu jutrzejszym (18.12.2018r.) lub w innym terminie proszę poinformować drogą SMS.

Jednocześnie chciałabym podziękować za już okazane zrozumienie zaistniałej sytuacji – dzisiaj w Przedszkolu nr 32 funkcjonowały 4 niepełne oddziały, co w szczególny sposób wpłynęło na organizację pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 21.

Rozumiem utrudnienia wynikające dla Państwa z aktualnej organizacji pracy Przedszkola nr 32, liczę jednak na Państwa wyrozumiałość.

Z poważaniem

Edyta Krajewska – dyrektor ZSP nr 21

 

Szanowni Państwo!
W dniach 18-19.12.2018r. potwierdzam 100% absencję nauczycieli w przedszkolu. O kolejnych zmianach będę Państwa  informowała na bieżąco.

Z poważaniem
Edyta Krajewska