21 września klasa 8c wykorzystywała wiedzę w praktyce podczas zajęć w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
Rano oglądali „Zioła w dużym powiększeniu” w trakcie warsztatu w laboratorium Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale farmaceutycznym, natomiast w południe brali udział w geologicznej grze miejskiej w Parku Skowronim.
Zabawa wymagała sprawności w posługiwaniu się nadajnikiem GPS, mapą, mikroskopem.
Rozpoznawali skamieniałości, mierzyli poziom wód gruntowych, badali z czego zbudowana jest kostka brukowa.
Ósmoklasiści współzawodnicząc w grupach starali się jak najszybciej zdobyć punkty w kilkunastu stacjach przygotowanych przez pracowników Polskiego Instytutu Geologicznego.

 Małgorzata Włodarczyk