Rozpoczął się nabór na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, które odbywać się będą w naszej szkole.

1. Nabór odbywa się na podstawie podania i aktualnego zaświadczenia od lekarza specjalisty tj.: ortopeda (do pobrania na stronie szkoły zsp21wroclaw.pl

2. Podania wraz ze skierowaniem należy składać w sekretariacie szkoły, do 13 września do godziny 14:00.

3. Zapisy do grup odbywać się będą według kolejności zgłoszeń.

4. Grupy będą liczyć maksymalnie 10 osób. W przypadku większej liczby chętnych, obowiązywać będzie lista rezerwowa.

5. 5 nieobecności dziecka podczas zajęć (w przypadku pełnej grupy) skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.

6. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowania fizycznego/ instruktorzy gimnastyki korekcyjnej: – mgr Maria Niemiec, – mgr Katarzyna Racek, – mgr Maciej Jakubaszek

7. Zajęcia prawdopodobnie ruszą od 17 września, o zakwalifikowaniu dziecka rodzic zostanie poinformowany przez dziennik LIBRUS.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ