DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 21 WE WROCŁAWIU PRZYPOMINA, ŻE WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ SĄ BEZPŁATNE.

UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA NA POCZĄTKU WRZEŚNIA 2018r. PO ROZPOCZĘCIU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

WYJĄTEK STANOWIĄ PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DO RELIGII, KTÓRE NALEŻY KUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE (WYŁĄCZNIE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA LEKCJE RELIGII).

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2018

AKTUALNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW-2018-2019