Uwaga informujemy, że listy uczestników na III turnus Półkoloni  ( 09.07. 2018 – 13.07.2018) dostępne  są na tablicy w holu szkoły. Prosimy o zapoznanie się z nimi. 

Prosimy o zapoznanie się także, z harmonogramem oraz regulaminem półkolonii.

 

Plan tygodnia III

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH w Szkole Podstawowej nr 32