W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Klasy 1-3 godzina 10.30 w sali gimnastycznej

Klasy 4-7 godzina 8.30 w sali gimnastycznej