RODZICE

To Oni pierwsi nauczyli mnie kochać
w świecie, którego wówczas nie rozumiałam
i który dzięki Nim rozumiem już lepiej.

To Oni pierwsi nauczyli mnie
dobroci płynącej wprost z ludzkiego serca.

To Oni pierwsi nauczyli mnie
poczucia bliskości i spełnienia.

To Oni pierwsi nauczyli mnie
lojalności i czułości.

To Oni pierwsi nauczyli mnie
prozaicznych czynności dnia codziennego.
Wiązać włosy w kitki,
odróżniać literę A od litery Z,
podziwiać wschody i zachody słońca na plaży.

To Oni pierwsi nauczyli mnie
bycia sobą i życia w zgodzie z własnym sumieniem.

To Oni pierwsi nauczyli mnie kochać.
Byli pierwszymi, którzy mnie pokochali.
Byli pierwszymi, których pokochałam ja.
Dziecko.

INKA

25 maja 2018 uczniowie klasy 1 d oraz „Mały artysta” przygotowali niespodziankę dla swoich Rodziców z okazji zbliżającego się ich święta.

CELEM UROCZYSTOŚCI BYŁO:
•integracja uczniów, rodziców i nauczycieli
•kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za przygotowanie i przebieg imprezy
•wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
•dzielenie się swoimi umiejętnościami
•doskonalenie umiejętności występowania przed publicznością

Duże podziękowania dla pani Ady Lichwiarz – Górskiej która uświetniła występ uzniów grą na pianinie.

Przeżyjmy to jeszcze raz…

                                                                                                                      Agnieszka Dziekan