Czy można tańczyć na siedząco? Można. Przekonała się o tym klasa 2a podczas lekcji muzycznej w Narodowym Forum Muzyki. 
Wśród „niebieskich krasnali” z SP nr 32 trudno się doszukać orkiestry krasnali wrocławskich przed NFM… 🙂
                                                                                                                      Urszula Kalinowska