DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 21 PRZYPOMINA, ŻE DOKUMENTY DOT.REKRUTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO 29.05.2018r. WŁĄCZNIE

DO GODZINY 15:00.