W czwartek (26.04) Grupa II uczestniczyła w zabawach matematycznych z wykorzystaniem
kolorowych patyczków. Celem takich zajęć jest rozwijanie logicznego i analitycznego myślenia oraz do
zachęcania dzieci do doskonalenia indywidualnych umiejętności matematycznych. Dzieci wykonywały
różne zadania np. przeliczanie otrzymanych patyczków, dodawanie praz odejmowanie określonej
liczby patyczków, ułożenie przez dzieci trójkąta wykorzystując trzy patyczki, kwadratu z czterech
patyczków itp. Zadaniem dzieci było również ułożenie własnej kompozycji z określonej liczby
patyczków. Dzieci bawiły się świetnie, na koniec mogły podziwiać kompozycje kolegów i koleżanek 🙂

Justyna Pietrzak