FESTYN RODZINNY PRZEDSZKOLA NR 32 WE WROCŁAWIU

25 maja 2018r.
godz.16:00- 19:00

W PROGRAMIE:

 POWITANIE I WYSTĘPY DZIECI
 RODZINNE ZABAWY I KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE
 STOISKA: plastyczne, przyrodnicze, animacje, gry i zabawy dla dzieci
 KAWIARENKA
 ZAKOŃCZENIE

Podczas festynu opiekę nad dzieckiem sprawują Rodzice. Dziecko nieodebrane przez Rodzica
(opiekuna) zostaje pod opieką nauczyciela w sali gimnastycznej (w godzinach pracy przedszkola).

                  GWARANTUJEMY DOBRĄ ZABAWĘ