W marcu klasa 1b odwiedziła Politechnikę Wrocławską biorąc udział w warsztatach „Polibuda dla malucha”. Zajęcia odbyły się Laboratorium Tyfloinformatycznym przy Politechnice Wrocławskiej . Uczniowie mieli szansę zwrócić uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnością. Na ich codzienność, na blaski i cienie funkcjonowania w życiu społecznym oraz zawodowym. Pierwszym krokiem ku Politechnice był emocjonujący przejazd „Polinką”- kolejką linową z wagonikami nad Odrą. Wycieczka odbyła się po kampusie Politechniki Wrocławskiej, podczas której dzieci poznawały rozwiązania architektoniczne, które ułatwiają studentom z niepełnosprawnością przemieszczanie się pomiędzy budynkami oraz zajęcia o charakterze pokazowo-warsztatowym w pracowni tyfloinformatycznej.

                                                                                                                   Anna Stryjakiewicz