“Patrz tam gdzie inni patrzą i zobacz to, czego inni zobaczyć nie potrafią” to motto międzynarodowego programu dla dzieci i młodzieży – Destination Imagination.

DI jest prestiżowym, największym na świecie, programem dla dzieci i młodzieży, który rozwija kreatywność oraz najważniejsze umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach i daje możliwość odkrywania, i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni, wspierania oraz rozwijania talentów, jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą się rozwijać i uczyć.

Program opiera się na odkrywaniu i wykorzystaniu mocnych stron uczniów, pomaga im przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości, a po latach uczestnictwa w programie być dojrzałymi, świadomie kształtującymi swoją przyszłość, wartościowymi ludźmi.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21 we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018 trenują trzy drużyny DI – DIamenty, Dzieci-Naukowcy i Złotka.

Drużyna DIamenty (w składzie: Dominika Batóg, Alicja Kwiecińska, Daria Matuszewska, Jakub Harewicz. Cyprian Ziółkowski, Jean – Marc Schroeijers, Wojciech Sobiński) pod opieką trenera p. Mileny Lis zajęła 5. miejsce w swojej kategorii wiekowej.

                                                                                                                                                Joanna Sokalska

                                                                                                                                                  Beata Berezowska